ДОГОВіР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів

Цей договір між Сучасною Школою Етикету, надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання Товару або Послуг і визначає основні умови замовлення, придбання послуг з навчання через інтернет-сайт www.fashionetiquette.com.ua. Покупець, діючи з метою придбання Послуг, приймає умови цього договору купівлі-продажу Товарів або Послуг (далі - Договір) на наступних умовах.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товарів або Послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити Товар або Послугу на навчання, оформлене в інтернет-магазині і / або доручення на придбання Товарів або Послуг.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину www.fashionetiquette.com.ua будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу Товарів або Послуг. Зазначений договір є публічним, тобто Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий та зрозумілий.


3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару або Послуги вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару або Послуги.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар або Послугу Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару або Послуги.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару або Послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар або Послугу не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та оплата».


4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1 Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс сайту
www.fashionetiquette.com.ua

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Прізвище та ім'я Покупця або вказану ним особу (одержувача);

4.2.2. Адреса електронної пошти;

4.2.3. Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів інтернет-маркеті.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.


5. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

5.1. Замовник має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

5.2. Повернення грошових коштів за придбану послугу, яка передбачує навчання в online або offline форматі в одноденному або двотижневому курсі здіснюється за умови попереднього письмового повідомлення на електронну пошту hellofashionetiquette@gmail.com про намір повернути кошти не пізніше, ніж за 10 банківських днів до дати старту заходу.

5.3. У разі відмови від послуг повернення сплачених грошових коштів здійснюється за письмовим запитом за вирахуванням компенсації у зв'язку з понесеними організаційними та адміністративними витратами у наступному розмірі:
· При отриманні запиту в термін до 1 (одного) місяця (включно) до дати початку програми - у розмірі 50% (п'ятдесяти відсотків) від вартості послуг;
· При отриманні запиту від 20 до 10 днів до дати початку програми - у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості послуг;
У разі несвоєчасного повідомлення про намір повернути кошти або неявки на захід без попередження, сплачені кошти не повертаються.
Затримка початку заходу або перенесення дати проведення заходу не є підставою для повернення коштів, сплачених за участь в навчанні або заході.

5.4. Перенесення дати проведення заняття програми або неявка на одне або кілька занять не є підставою для повернення коштів, сплачених за участь в програмі.

5.5. Щоб зробити запит на повернення коштів, необхідно подати заяву на пошту: hellofashionetiquette@gmail.com зазначенням ПІБ та паспортних даних, інформації про проведений платіж, банківських реквізитів для отримання коштів і причин повернення коштів.

5.6. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою переказу грошової суми на зазначені клієнтом банківські реквізити протягом 10 днів після отримання відповідного запиту.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті www.fashionetiquette.com.ua і придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Покупцем неправдивої або помилкової інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ
ФОП Іванова Анастасія Олександрівна
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська 50
ЄДРПОУ 3124304602
тел. 096 723 07 69
Made on
Tilda